english
                                    
   首     頁  有關我們  公司位置  聯絡我們  

道 具 租 賃

 

影 樓 出 租

 

專 業 攝 影

峰域製作及其附屬公司私家寶藏佔地逾三千呎,影樓部份約一千呎,提供道具租賃,影樓租賃及專業攝影服務。本公司除了配備專業名廠的攝影及燈光器材外,還提供數萬件不同種類中古懷舊產品租賃或售賣予客戶使用。本公司攝影師具備多年本地和海外專業拍攝經驗,曾替海外旅遊局、電子數碼產品公司、音響器材公司、化妝品牌、香薰品牌、高級燈飾公司.零售店舖.百貨商場和樓盤等客戶拍攝。

項目製作